Eğitim ve Danışmanlık

Çalışanların almaları gereken eğitimler, 15 Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir. Bu yönetmelik uyarınca işveren çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamalıdır.

Eğitim süreleri her bir çalışan için;

 • Az tehlikeli işyerleri için üç yıllık süre içerisinde en az sekiz saat,
 • Tehlikeli işyerleri için iki yıllık süre içerisinde en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için bir yıllık süre içerisinde en az on altı saat olarak belirlenmiştir.
 • Genel Konular;
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Sağlık Konuları;
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım
 • Teknik Konular;
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma